მედიცინის სიამაყე 2016

კლინიკა "ინტერმედიკამ" 1-ლი ადგილი მოიპოვა ოქროს რეიტინგში საქართველოს საწარმოთა შორის (ეკონომიკური საქმიანობის კლასიფიკაცია 85.1 - საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში) ფინანსურ-სამეურნეო ექვსი ნომინაციის შედეგით: ბრუნვა, მოგება/ზარალი, დაქირავებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება, დანახარჯები დასაქმებულებზე, დაქირავებულთა რაოდენობა, დასაქმებულთა რა...