ვახტანგ ელიაშვილი

  1. მთავარი
  2. ვახტანგ ელიაშვილი
ვახტანგ ელიაშვილი

ვახტანგ ელიაშვილი

  • რადიოლოგი

განათლება/კვალიფიკაცია

2002 – 2005 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კოლეჯი, მედიცინის ფაკულტეტი.

2005 – 2010 წწ. ქ. თბილისი. სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი.

2012 – 2014 წწ. ქ. თბილისი. რეზიდენტურა სამედიცინო რადიოლოგიაში.


სამუშაო გამოცდილება

2014 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. შპს. „ინტერკლინიკა“ – რადიოლოგი.

2015 წლიდან დღემდე ქ. თბილისი. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა – რადიოლოგი.

  • +995 599 293 092