თამარ ბარბაქაძე

  1. მთავარი
  2. თამარ ბარბაქაძე
თამარ ბარბაქაძე

თამარ ბარბაქაძე

  • პედიატრი

განათლება/კვალიფიკაცია

1992-2000 წწ.  “ლეგია და კომპანიის” უნივერსიტეტის პედიატრიული ფაკულტეტი, ზოგადი პროფილის პედიატრი.

2004 წ. ნებადართული სპეციალობა, ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი.

2006 წ. ნებადართული სპეციალობა,  ექიმი პედიატრი.

2009 წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში.

საქართველოს ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის საერთაშორისო სერთიფიკატი ( “მრი  ბავშვებში” მომხსენებლი).


სამუშაო გამოცდილება

20.12.2003 – 26.02.2005 წწ. შპს “მარნეული”-ს ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება.

01.03.2005 – 28.12.2006 წწ. შპს “ძმ. ზუბალაშვილების სახ.პედიატრიული კლინიკ”-ის მიმღები განყოფილების ექიმი პედიატრი.

28.12.2006 წლიდან დღემდე. შპს “ძმ. ზუბალაშვილების სახ.პედიატრიული კლინიკ”-ის ექიმი პედიატრი.

2011 წლიდან კლინიკა „ინტერმედიკა“ –  ექიმი, პედიატრი. ბათუმი, საქართველო.

  • +995 599 469 617